Agencja Mentor Spółka z o.o.

Bezpieczne Ubezpieczenia Agencja Mentor Polisa Mobilna

Każda osoba w wieku od 18 do 55 lat, uprawniona do zawarcia  umowy ubezpieczenia, powinna:

 • poprawnie i kompletnie wypełnić wniosek o zawarcie Umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie Między Nami,
 • podpisany wniosek przesłać na adres:                                                                                  Agencja Mentor Spółka z o.o., 59-230 Prochowice, ul. Pocztowa 8 
 • dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wystąpienie z dotychczasowej Umowy ubezpieczenia oraz jej zakres i wysokość świadczeń (jeżeli dana osoba była dotychczas objęta innym ubezpieczeniem),
 • opłacić składkę za wybrany przez siebie wariant ubezpieczenia na wskazany we wniosku indywidualny numer konta, nie później niż na dzień przed początkiem wnioskowanej ochrony ubezpieczeniowej.
 • wiek 18 – 55 lat,
 • brak poważnych problemów zdrowotnych i chorób,
 • pozytywny wynik ankiety medycznej, w  przypadku odpowiedzi na TAK - dezycja o zawarciu ubezpieczenia zostanie podjęta przez Centralę Compensy po przesłaniu podpisanego wniosku i ewentualnych wymaganych dodatkowych dokumentów.
 • praca w zawodzie niesklasyfikowanym jako zawód podwyższonego ryzyka.                                  Nie może przystąpić osoba, która wykonuje jeden z poniższych zawodów:
 • artysta cyrkowy, chemik - substancje wybuchowe, dekarz, elektryk dołowy, górnik kopalni odkrywkowej, górnik kopalni podziemnej, hutnik, instruktor sportów ekstremalnych, kaskader, komandos, konwojent, laborant - substancje wybuchowe, marynarz morski, marynarz śródlądowy, monter linii wysokiego napięcia, nurek, ochroniarz osobisty, ochroniarz z bronią, opiekun dzikich zwierząt, pilot - transport powietrzny (wojskowy), pilot lekkich maszyn wojskowch, policjant kryminalny, policjant patrole uliczne (praca w terenie), policjant praca biurowa, pracownik budowlany - prace podziemne / tunele, pracownik platformy wiertniczej, ratownik GOPR / TOPR, ratownik LPR, ratownik WOPR, rencista, saper, pirotechnik, sportowiec, strażak, windykator terenowy, żołnierz - służby specjalne, żołnierz jednostki wojskowej (czynna służba)

 • w przypadku choroby śmiertelnej świadczenie wypłacane Osobie ubezpieczonej jako przedpłata z tytułu zgonu Ubezpieczonego,
 • szeroki zakres ochrony, siedem wariantów do wyboru – każdy znajdzie ochronę dla siebie,
 • uproszczony tryb zawarcia umowy ubezpieczenia, możliwość wystawienia polisy w trakcie jednego spotkania z Agentem,
 • odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu operacji chirurgicznych, również tych wykonanych poza granicami RP,
 • osoba Ubezpieczona jest również Ubezpieczającym – „Właścicielem polisy”,
 • możliwość zgłaszania roszczeń przez przyjazny i prosty w obsłudze portal internetowy.

Ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich najbliższych

Ubezpieczenie o charakterze ochronnym i szerokim zakresie, gwarantujące wypłaty w razie wypadku, choroby czy śmierci osób ubezpieczonych. Program ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia i życia Ubezpieczonego oraz jego rodziny. Unikalna konstrukcja ubezpieczenia zapewnia klientom indywidualnym szeroki zakres ochrony zarezerwowany dotąd dla osób objętych grupowymi ubezpieczeniami organizowanymi przez firmy (np. wypłata w momencie narodzin dziecka czy śmierci rodziców/teściów).

 

 • Atrakcyjne składki
 • Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • Uproszczony tryb zawarcia umowy ubezpieczenia
 • Zgłaszanie roszczeń przez przyjazny i prosty w obsłudze portal internetowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Między Nami

 

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie.

        Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Między Nami

 • ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba w wieku od 18 do 55 lat,

 • szeroka oferta ubezpieczeń dodatkowych,                                                                                                               

 

         Szeroki zakres ubezpieczenia z umowami dodatkowymi, które zapewniają ochronę. 

 

 • życia Ubezpieczonego (takich jak:  śmierć, śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego),

 

 • zdrowia Ubezpieczonego (takich jak: trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, pobyt w szpitalu, rekonwalescencja po pobycie w szpitalu, leczenie specjalistyczne, operacja chirurgiczna, poważne zachorowanie),

 

 • życia i zdrowia małżonka i dziecka, życia rodzica lub życia teścia.

 

        DO POBRANIA

     

zobacz warianty

zobacz warianty super VIP

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Karta IDD Między Nami

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.

Szczegółowe warunki oferowanych ubezpieczeń zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, które zamieściliśmy w formie załączników PDF pod opisem każdego ubezpieczenia.

zadzwoń do biura

zalety

warunki przystąpienia

jak zawrzeć umowę ubezpieczenia?

okres trwania ochrony ubezpieczenia

karencja

zgłoś roszczenie on line

Ochrona w ramach otwartej grupy:

 • do ukończenia 69 roku życia, z uwzględnieniem poniższego
 • do ukończenia 65 roku życia w odniesieniu do świadczeń z tytułu: śmierci lub trwałego uszczerbku w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, pobytu szpitalu lub na OIOM wskutek choroby, leczenia specjalistycznego, świadczenia aptecznego związanego z chorobą, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych wskutek choroby

Warto pamiętać, że w programie otwartej grupy w odniesieniu do części zdarzeń obowiązuje karencja, czyli okres ograniczonej ochrony.

W zależności od rodzaju zdarzenia wynosić będzie:

 • 9 miesięcy - w odniesieniu do urodzenia dziecka;
 • 6 miesięcy - w odniesieniu do świadczeń z tytułu śmierci, poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu lub na OIOM, leczenia specjalistycznego, świadczenia aptecznego

Karencja nie będzie miała zastosowania do zdarzeń powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku przejścia z innego ubezpieczenia grupowego (z zachowaniem ciągłości ochrony) - Compensa zaliczy wcześniejszy okres ubezpieczenia na rzecz karencji do wysokości sum ubezpieczenia określonych w poprzedniej umowie.

1

2

3

Wybierz wariant

ubezpieczenia

Prześlij do nas scan wniosku

 Wypełniony i podpisany wniosek prześlij do   nas scanem na adres   mail:biuro@agencjamentor.pl

 oryginał wniosku na nasz   adres korespondencyjny

 

Pobierz i wypełnij wniosek

 

WNIOSEK o zawarcie ubezpieczenia

 

Co możesz zgłosić?

 

 • śmierć ubezpieczonego lub współubezpieczonego

 

 • śmierć małżonka/partnera, rodzica/teścia, dziecka

 

 • urodzenie dziecka

 

 • trwały uszczerbek na zdrowiu z NNW przy ubezpieczeniu na życie

 

 • zdarzenie medyczne (m.in. pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne, poważne zachorowanie, leczenie specjalistyczne, trwały uszczerbek na zdrowiu itd.)

Created in WebWave CMS

strzałka do góry