Agencja Mentor Spółka z o.o.

Bezpieczne Ubezpieczenia Agencja Mentor Polisa Mobilna

Ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą 2019

Sumy ubezpieczenia producent ustala indywidualnie z ubezpieczycielem, z tym, że nie mogą one przekraczać kwot maksymalnych.

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r. przyjmuje następujące maksymalne sumy ubezpieczenia (dla porównania w nawiasie stawki z 2018, 2017, 2016 i z 2015 roku):

dla zbóż – 13 200 zł (10 650 zł; 16 400 zł; 14 000 zł; 7 000 zł); 

dla kukurydzy – 8 470 zł (8450 zł; 7800 zł; 10 300 zł; 8 800 zł);

dla rzepaku i rzepiku  - 10 200 zł (9900 zł; 9 950 zł; 10 550 zł; 8 400 zł);

kod pocztowy
wariant ubezpieczenia
rodzaj uprawy
gatunek
+ Ogień (ubezpieczenie upraw od ognia)
nr działki / powierzchnia w ha / klasa gleby
lub załącz wykaz działek
wydajność dt / ha
cena dt / ha
odmiana
obsada
ilość liści
Twój e-mail:
imię
nr telefonu
forma kontaktu
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Po wysłaniu  formularza przygotujemy dla Państwa wstępną ofertę.

oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

 

Dla każdego rodzaju uprawy lub wariantu ubezpieczenia prosimy wysłać osobny formularz lub przesłać wykaz w formie załącznika.

 

warianty ubezpieczenia:

Grad 

Grad +USP

GRAD+PW+USP

 

+ Ogień

 

Grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;

 

USP  - ujemne skutki przezimowania – wymarznięcie (rozumiane jako działanie temperatur poniżej 0°C na rośliny), wymoknięcie (rozumiane jako działanie wody ze stopionego śniegu, która nie wsiąka w zamarzniętą glebę, ale zamarza na powierzchni i tworzy skorupę lodową), wyprzenie (rozumiane jako ujemne działanie okrywy śnieżnej przy niezamarzniętej glebie, powodujące zamieranie roślin na skutek trwających procesów życiowych przy braku tlenu), wysmalanie (rozumiane jako wysuszające działanie wiatrów w okresie bezśnieżnej zimy) lub wysadzanie roślin (rozumiane jako wynoszenie roślin z gleby na skutek zmian objętości gleby przy kolejnym zamarzaniu i odwilży), w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;

 

PW - przymrozki wiosenne – obniżenie się temperatury poniżej 0°C, w okresie od 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części

 

Ogień – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile;

 

 

UWAGA!

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku:

 

ujemnych skutków przezimowania w uprawach, które przed zakończeniem jesiennej wegetacji nie znajdowały się przynajmniej w następujących fazach rozwojowych i nie wykazywały przynajmniej obsady w sztukach na 1 m²:

 

a) jęczmień ozimy – faza 3 liści i 180 sztuk;

b) żyto ozime – faza 3 liści i 140 sztuk;

c) pszenżyto ozime – faza 3 liści i 200 sztuk;

d) pszenica ozima – faza 3 liści i 250 sztuk;

e) rzepak ozimy – faza 6 liści i 30 sztuk;

 

KUP ONLINE - wypełnij formularz 

Poznaj cenę i zakres Ubezpieczenia

Wypełnienie, wysłanie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Agencja Mentor Spółka z o.o. podanych w formularzu danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi  na zadane pytanie i w zależności od treści zapytania przedstawienia oferty.

Tutaj dowiesz się kim jesteśmy i jak przetwarzamy Twoje dane.

 

Created in WebWave CMS

strzałka do góry