Agencja Mentor Spółka z o.o.

POMAGAMY
 

 • jak dobrać zakres ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb branży,

 • jak sponsorować składkę ubezpieczeniową bez konieczności  naliczania i opłacania składek do ZUS,

 • jak pracodawca może zwolnić się z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej?

 • jak dobrać zakres ubezpieczenia aby skrócić absencję pracownika po chorobie lub wypadku, 

 • jak dobrać zakres ubezpieczenia zdrowotnego,

 

Czy wiesz, że:

 

 • 76% pracodawców zapewnia ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników, 

 • ubezpieczenia zdrowotne i grupowe są najbardziej pożądanym benefitem przez pracowników,

 • składka sponsorowana stanowi koszt uzyskania przychodów firmy

POMAGAMY
 

 • jak dobrać zakres ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb branży,

 • jak sponsorować składkę ubezpieczeniową bez konieczności  naliczania i opłacania składek do ZUS,

 • jak pracodawca może zwolnić się z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej?

 • jak dobrać zakres ubezpieczenia aby skrócić absencję pracownika po chorobie lub wypadku, 

 • jak dobrać zakres ubezpieczenia zdrowotnego,

 

Czy wiesz, że:

 

 • 76% pracodawców zapewnia ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników, 

 • ubezpieczenia zdrowotne i grupowe są najbardziej pożądanym benefitem przez pracowników,

 • składka sponsorowana stanowi koszt uzyskania przychodów firmy

Created in WebWave CMS

strzałka do góry